Algemene voorwaarden

Paarden lessen & trainingen

Annulatie:

Bij het annuleren van een les bij minder dan 24 uur voor de lesafspraak zal het volledige lesbedrag in kosten gebracht worden. In extreme uitzonderingen of ernstige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden. 
Het afzeggen van een les kan enkel telefonisch of per SMS.

Indien een les op initiatief van Veronique Van Hoorenbeke wordt verplaatst wegens slechte weeromstandigenheden worden er uiteraard geen kosten aangerekend voor de lesklant.

Veiligheid en aansprakelijkheid:

Het dragen van een veiligheidshelm wordt ten zeerste aangeraden. . Een veiligheidshelm onder de 18 jaar is verplicht.

Elke deelnemer blijft ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens een les. Veronique Van Hoorenbeke is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en of geleden schade tijdens de les of workshop of na toepassing van het geleerde in de praktijk.

Yoga en bewegingsleer lessen:  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor het lopende lessenreeks.

Eigen risico en aansprakelijkheid

De deelnemer volgt de lessen op eigen risico. Veronique Van Hoorenbeke kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel (voor, tijdens of na de lessen). Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de lesgever. De deelnemer is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen en mogelijkheden. Veronique Van Hoorenbeke is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Betaling

Het cursusbedrag of lessenreeks bedrag dient voor de start van ieder lesblok betaald te zijn (tenzij anders overeengekomen). Dit geldt ook indien een bepaald aantal losse lessen overeengekomen is.

Restitutie gemiste lessen

Restitutie voor gemiste lessen is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is wel steeds mogelijk een gemiste les in te halen op een ander tijdstip. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer de desbetreffende lessenreeks is afgelopen.

In overleg kunnen er in uitzonderlijke omstandigheden een aantal lessen meegenomen naar een volgende lesblok. In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

Annuleren van lessen door Nalini Center

Bij annulering van Nalini Center, zal de les in overleg verplaats worden of indien niet mogelijk zal de deelnemer het desbetreffende bedrag voor de geannuleerde les terugbetaald krijgen.

 

‚Äč